Jetze Dollee, eigenaar van Infraburo 77, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Infraburo 77 B.V.
Gentiaan 64, 2631VC Nootdorp
+31 6 15 21 24 51
kvk nr. 78687349
info@infraburo77.nl

In het kort

Deze privacyverklaring is opgesteld om mijn en jouw privacy te waarborgen. Op deze pagina vind je meer informatie over het verzamelen en verspreiden van informatie voor de website Infraburo77.

Informatie automatisch vastgelegd

Deze website maakt gebruik van verschillende webanalysetools (zoals Google Analytics) om te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Deze hulpmiddelen gebruiken ‘cookies’, dit zijn tekstbestanden die op jouw computer worden geplaatst, om standaard internetloginformatie en bezoekersgedrag in anonieme vorm te verzamelen. De informatie die door de cookies wordt gegenereerd over je gebruik van de website (inclusief jouw IP-adres) wordt verzonden naar Google en soms naar andere verkopers. Deze informatie wordt vervolgens gebruikt om het gebruik van de website door bezoekers te evalueren en om statistische rapporten over de website-activiteit voor Infraburo77 te verzamelen. Deze gegevens zijn geanonimiseerd.

Infraburo77 zal nooit, en zal geen derde partij toestaan, de statistische analysetool gebruiken om persoonlijk identificeerbare informatie van bezoekers van deze site bij te houden of te verzamelen. De leveranciers van Web Analytics koppelen je IP-adres niet aan andere gegevens die door hen worden bewaard. Noch Infraburo77, noch de Web Analytics-leveranciers zullen een IP-adres koppelen of proberen te koppelen aan de identiteit van een computergebruiker. Infraburo77 zal geen enkel gegeven van deze site koppelen aan enige persoonlijk identificeerbare informatie van welke bron dan ook, tenzij jij die informatie expliciet indient via een invulformulier op Infraburo77.

Het is mogelijk om Google Analytics in zijn geheel uit te schakelen door de Google Analytics Opt-Out Extension te installeren: Google Analytics Opt-Out Extension. Andere manieren om Google Analytics in zijn geheel uit te schakelen kun je nalezen via deze link.

Cookies uit- en inschakelen

Je hebt de mogelijkheid om cookies te accepteren of te weigeren door de instellingen in je browser aan te passen. Het cookiebeleid voldoet aan de nieuwe AVG richtlijnen.

Deze site maakt ook gebruik van functionele cookies. Functionele cookies zijn nodig om de website te laten werken. Je kunt deze cookies dan ook niet uitzetten.

Analytische cookies

Analytische cookies zijn cookies die ervoor zorgen dat de site goed kan functioneren. Door analytische cookies weet ik bijvoorbeeld waar op de site naar wordt gezocht, hoe lang het duurt voordat pagina’s geladen zijn en waar op mijn website door bezoekers wordt geklikt. Analytische cookies mogen soms worden geplaatst zonder toestemming. Andere analytische cookies worden uiteraard alleen met toestemming geplaatst.

Google Analytics

Voor onze analytische diensten maak ik gebruik van Google Analytics van het Amerikaanse bedrijf Google. Ik gebruik deze dienst om bij te houden en rapportages te ontvangen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google Analytics plaatst een permanent cookie om de webbrowser te identificeren. Hierdoor worden gegevens gedeeld met Google. Ik deel alleen gegevens met Google die ik op basis van de AVG met Google mag delen. Ik gebruik deze informatie met informatie van andere gebruikers. Hierdoor is het niet mogelijk om jou als individu te kunnen identificeren. Ik heb Google geen toestemming gegeven om deze gegevens te delen met derden. Je kunt volledig voorkomen dat Google Analytics je herkent door de cookies uit te schakelen in de browser. Google kan wel verplicht worden de gegevens aan derden te verschaffen indien Google daartoe wettelijk verplicht wordt. De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Jouw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google houdt zich aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit betekent dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Sociale media cookies

Op deze pagina zijn buttons van sociale netwerken als LinkedIn opgenomen. Deze buttons werken, door stukjes code, die van deze netwerken zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies op de website geplaatst. Ik heb daar geen invloed op. Lees de privacyverklaring van het respectievelijke sociale mediabedrijf (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met jouw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

Persoonlijke informatie

Wanneer je een vraag achterlaat vraagt Infraburo77 om jouw naam en e-mailadres. Infraburo77 gebruikt deze informatie, zoals je e-mailadres en andere informatie alleen om contact met je op te nemen over jouw gestelde vraag. Jouw persoonlijke informatie zal voor geen enkel doel aan iemand worden doorgestuurd.

Veiligheid

Deze site heeft beveiligingsmaatregelen om verlies, misbruik en wijziging van de informatie onder de controle van Infraburo77 te beschermen.

Contact opnemen

Als je vragen hebt over deze privacyverklaring, kun je contact opnemen door een e-mail te sturen naar info@infraburo77.nl.

Persoonsgegevens

Infraburo77 verwerkt je persoonsgegevens in de administratie wanneer je gebruik maakt van de diensten (klanten) of wanneer je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die Infraburo77 verwerkt:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie en telefonisch
  • IP adres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Deze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens heb verzameld over een minderjarige, neem dan contact met me op via info@infraburo77.nl, dan verwijder ik deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag persoonsgegevens verwerken

Infraburo77 verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Infraburo77 verwerkt ook persoonsgegevens als hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die nodig zijn voor de belastingaangifte.

Hoe lang persoonsgegevens bewaren

Infraburo77 bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Infraburo77 heeft de volgende bewaartermijnen die vastgesteld zijn door de Belastingdienst voor de volgende persoonsgegevens:

Categorie Bewaartermijn Reden
Gegevens van onroerende zaken en rechten op onroerende zaken 10 jaar Wettelijke verplichting
Basisgegevens als het grootboek, de debiteuren- en crediteurenadministratie, voorraadadministratie, in- en verkoopadministratie en loonadministratie 7 jaar Wettelijke verplichting
E-mails die betrekking hebben op de bedrijfsvoering 7 jaar Wettelijke verplichting
loonbelastingverklaringen of formulieren met de gegevens voor de loonheffingen, kopieën van het identiteitsbewijs en kopieën van beschikkingen of verklaringen die je van je werknemer hebt gekregen 5 jaar Wettelijke verplichting

Bron: Belastingdienst.

Delen van persoonsgegevens met derden

Infraburo77 verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Infraburo77 en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die Infraburo77 van jou heeft in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@infraburo77.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Infraburo77 wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe persoonsgegevens beveiligen

Infraburo77 neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@infraburo77.nl.