Gat In asfalt

Infraburo77 geeft deskundig advies bij globale en/of gedetailleerde weginspecties.

Weginspecties zijn visuele inspecties van bestaande wegen om de algemene staat van de weg, de veiligheid en eventuele gebreken vast te stellen. Wij beoordelen de staat van de weg, zoals scheuren, gaten, oneffenheden en andere gebreken die de veiligheid van de weggebruikers in gevaar kunnen brengen. 

Wij kunnen ook tussentijdse inspecties uitvoeren om toename van schades te rapporteren en hoe deze ontstaan zijn. Bijvoorbeeld: overdracht van wegen, aansprakelijkheidsstellingen, verhardingsadviezen, onderzoek op projectniveau of als vastlegging van nulsituaties.

Ook bepalen wij de restlevensduur van de wegconstructie.

Ook kunnen wij u voorzien van professioneel advies bij het ontwerpen, bouwen, onderhouden of renoveren van wegen. Dit advies kan betrekking hebben op de technische aspecten van wegenbouw, zoals materialen, constructie, drainage, verkeersstromen en verlichting. 

Behalve wegen behandelen wij ook speelplaatsen, groenbestand, wegmeubilair en watergangen.

Heeft u vragen of bent u geïnteresseerd in onze diensten?

Neem gerust vrijblijvend contact met ons op.