Bouwtekening

Bestek maken

Bent u van plan om in uw buitenruimte een werk uit te voeren, dan is het handig om een goede omschrijving te hebben van wat er verlangd wordt van de opdrachtnemer. Deze omschrijving is een bestek en zorgt voor een duidelijke en nauwkeurige beschrijving van het project en de uit te voeren werkzaamheden. Een goed bestek is essentieel voor het garanderen van de kwaliteit en de veiligheid van de wegenbouwwerkzaamheden en voor het waarborgen van de tevredenheid van de opdrachtgever en de weggebruikers. Een bestek dient tevens als juridisch document.

Infraburo77 kan voor elke contractvorm, een RAW bestek, Design & Construct, of een werkomschrijving maken.

Kostenraming wegenbouw

Heeft u een kostenraming nodig? Wij berekenen wegenbouwkosten, maken bestektekeningen en geven advies op bestaande bestekken. Bij elk wegenbouwproject is het belangrijk dat u een goed bestek heeft met bijbehorende tekeningen en bijlagen. Er staat dan duidelijk omschreven

aan welke eisen en voorwaarden het werk moet voldoen en welke garanties u verlangt. Het is een contractstuk dat dient als basis voor de overeenkomst met de uitvoerende partij.

Voor het maken van kostenramingen in de wegenbouw maken wij gebruik van calculatieprogramma’s zoals IbisCalc.

Wij hebben een zeer uitgebreide kennis van de markt en hierdoor kunnen wij, op basis van een voorlopig ontwerp de wegenbouwkosten berekenen. Zo heeft u vroegtijdig inzicht in de totale wegenbouwkosten, zodat er eventuele bijsturing kan plaatsvinden.

Wegenbouw- en bestektekeningen maken

Bestektekeningen zijn werkdocumenten (technische vertaling van het ontwerp) waarmee een opdrachtnemer het werk maakt. Van belangrijke onderdelen in het ontwerp worden detailtekeningen gemaakt. Dwarsprofielen geven inzicht in de opbouw van de ondergrond en verhardingen, de afwatering en het verloop van obstakels in de grond zoals kabels- en leidingentracés. Dit kunnen  wij voor u maken in Autocad.

Bij het bestek ( RAW of OMOP) horen een aantal vaste bijlagen. Zoals een V&G plan, puttenstaat , indien gewenst , een grondbalans. Zijn het kleinschalige werkzaamheden, dan is het ook mogelijk te volstaan met een technische omschrijving.

Bestek Review

Heeft u bestek en tekeningen van andere partijen en wilt u graag een second opinion? Wij geven een discreet oordeel over de contract stukken en geven advies over de opgemerkte zaken.

Heeft u vragen of bent u geïnteresseerd in onze diensten?

Neem gerust vrijblijvend contact met ons op.