Monster genomen van asfalt

Wij voeren ook onderzoek naar teerhoudend asfalt uit (PAK-DLC onderzoek). Deze analyse vindt plaats in een laboratorium tijdens een zogenoemd AP04-onderzoek.

Er worden monsters genomen van het asfalt voor analyse in het laboratorium. De monsters worden genomen volgens de voorschriften en procedures die zijn vastgesteld in de geldende normen.

In het laboratorium worden de monsters onderzocht op teerhoudende componenten. De resultaten van de analyses worden gerapporteerd en geïnterpreteerd. De resultaten van het teeronderzoek worden gebruikt om vast te stellen of het asfalt teerhoudend is en welke mate van teergehalte het heeft. Indien het asfalt teerhoudend blijkt te zijn, kan dit gevolgen hebben voor de manier waarop het asfalt moet worden behandeld, bijvoorbeeld bij verwijdering of hergebruik.

Het onderzoek naar teerhoudend asfalt is van belang voor de veiligheid en gezondheid van werknemers die met asfalt werken, en voor de bescherming van het milieu.


Adviesrapportages asfaltverhardingen

Vaak worden adviesrapportages gevraagd over de (rest)levensduur van een asfaltverharding. Wij kunnen middels de uitvoering van een valgewichtdeflectie meting deze voor u verzorgen. Valgewichtdeflectie is een methode voor het meten van de stijfheid van een wegdek of verharding. Het is een non-destructieve testmethode die wordt gebruikt om de kwaliteit van verhardingen te beoordelen en om te bepalen of reparaties of vervangingen nodig zijn.

De resultaten van de valgewichtdeflectiemetingen kunnen worden gebruikt om de kwaliteit van het wegdek te beoordelen en om te bepalen of reparaties of vervangingen nodig zijn. Ze kunnen ook worden gebruikt om de prestaties van verschillende soorten wegdekken te vergelijken en om ontwerpen te optimaliseren.

Berekeningen worden gemaakt met CARE/ASCON en eventueel met OIA. U krijgt daarmee een goed onderbouwde rapportage voor een eventuele reconstructie van de asfaltverhardingen.

Heeft u vragen of bent u geïnteresseerd in onze diensten?

Neem gerust vrijblijvend contact met ons op.