Bouwtekening

Het is gebruikelijk dat opdrachtgevers offertes beoordelen aan de hand van vooraf vastgelegde EMVI scores. Hierbij werkt de opdrachtnemer met de te hanteren beoordelingscriteria. Wij kunnen in goed overleg met u deze scores bepalen en de aanbiedingen hierop toetsen.

De aanbiedingen of offertes van aannemers, al dan niet op basis van een bestek- of werkomschrijving, worden door ons goed bekeken. Want de manier van uitvoering moet overeenkomen met de wensen van u als opdrachtgever. Na controle ontvangt u van ons een gunningsadvies.

Afhankelijk van uw wensen is dit advies beknopt of juist gedetailleerd, maar altijd eerlijk en onafhankelijk.

Met dit advies kunnen wij (als dit is afgesproken) het gesprek met de aannemer in alle vertrouwen aangaan.

Heeft u vragen of bent u geïnteresseerd in onze diensten?

Neem gerust vrijblijvend contact met ons op.